O przedszkolu Realizowane programy

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu

Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu na rok szkolny 2021/2022

Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej "Mamo, Tato wolę wodę"

Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej "Akademia Aquafresh"

Preorientacja zawodowa 2019/2020

Na problem - bajka. Projekt wychowawczo-edukacyjny 2019/2020

Projekt edukacyjny - pies najlepszym przyjacielem człowieka

Programy i projekty

  • Wokół przedszkola, Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A 2018
  • Program Edukacji Zdrowotnej
  • Projekt: Mały Miś w świecie wielkiej literatury
  • Projekt wychowawczo-edukacyjny dla dzieci 4-letnich "Na problem bajka"
  • Projekt "Pies najlepszym przyjacielem człowieka"
  • Projekt "Z uśmiechem do przedszkola"
     

Projekt wychowawczo-edukacyjny dla dzieci 4-letnich "Na problem bajka"

Program własny Marty Działdowskiej "W krainie barw"

W roku szkolnym 2018/2019 opracowałam program własny w zakresie aktywności plastycznej „W krainie barw”, którego realizacja trwała od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku w grupie „Kotki – Psotki” i „Słoneczka”. Celem programu było rozwijanie aktywności i wrażliwości plastycznej dziecka. Wprowadzenie programu „W krainie barw” pozytywnie wpłynęło na wszechstronny rozwój dzieci. W celu rozwijania zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci, należy systematycznie organizować ciekawe zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnorodnych technik pobudzających dziecięcą twórczość i wyobraźnię.

Sprawozdanie z realizacji projektu MacEdukacja "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Podsumowanie projektu edulacyjnego "Podróż do bezpieczeństwa"

Tempo życia społeczno – ekonomicznego oraz ciągły rozwój cywilizacji powodują nieustanny wzrost zagrożeń, na które m.in. narażone są małe dzieci. Program edukacyjny, który był realizowany w grupie „Motyle” stworzony został z myślą o dziecku, które jest nie tylko podmiotem zabiegów wychowawczych, ale również bierze w nich czynny udział. Głównym założeniem programu było organizowanie sytuacji, zajęć i zadań, aby dzieci poprzez aktywny udział poznawały sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Program realizowany był na postawie przygotowanych modułów. Podczas realizacji poszczególnych tematów dzieci poznały numery telefonów do służ ratunkowych, uczyły się bezpiecznego poruszania się po drogach w swojej miejscowości, zrozumiały zagrożenia, płynące ze świata ludzi, roślin czy zwierząt, uwrażliwiono dzieci, aby umiały opowiedzieć rodzicom czy wychowawcom o niebezpieczeństwie, którego doświadczyły. 

Projekt edukacyjny "Z Franklinem przez świat"

Ważnym źródłem wiedzy wykorzystywanym w procesie wychowawczo – dydaktycznym jest książka. Przekazuje ona wiedzę o świecie, wpływa na wolę i uczucia, kształtuje postawy życiowe i charakter. Pomaga kształtować zasady społeczno – moralne dziecka, budzi jego przeżycia estetyczne. Może również stać się drogowskazem i przyjacielem człowieka. Opracowany i wdrożony przeze mnie projekt czytelniczy powstał, aby wykorzystać powyższe korzyści płynące z obcowania z książką w pracy wychowawczo – dydaktycznej dwóch grup przedszkolnych. Moim zamiarem było wzbudzenie u dziecka zainteresowania książką. Między innymi tymi wyznacznikami kierowałam się opracowując projekt. Chciałam zainteresować dzieci książką: poprzez różne formy zachęcić ich do uważnego słuchania, czytania, sprawić by słuchanie bajek kojarzyło im się z przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.

"Drzewo moim przyjacielem"

Dzieci 6-letnie uczestniczyły w realizacji projektu edukacyjnego „Drzewo moim przyjacielem”. Celem projektu było poznanie wiadomości o drzewach i ich roli w przyrodzie, rozwijanie wrażliwości poprzez kontakt z przyrodą w oparciu o wartości takie, jak: szczęście, piękno, odpowiedzialność, szacunek. Poprzez różne rodzaje aktywności dzieci dowiedziały się, że warto dbać o przyrodę a w szczególności o drzewa, bo one dają nam życie.