Dla rodziców Rada rodziców

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący – Tomasz Pietrzyk
Zastępca – Hanna Rymaniak
Skarbnik – Hanna Żyto
Sekretarz – Anna Kręgielczak-Fabich
Członek – Joanna Gogulska

 

Plan finansowy