Dla rodziców Rada rodziców

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca – Hanna Rymaniak
Zastępca – Anna Kręgielczak – Fabich
Skarbnik – Hanna Żyto
Sekretarz – Joanna Gogulska
Członek – Natalia Bezwierzchna

Konto Rady Rodziców

PBS w Gostyniu 07 8678 0005 0011 0101 7516 0001

Plan finansowy