Dla rodziców Rada rodziców

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – Anna Kręgielczak-Fabich
Zastępca – Tomasz Pietrzyk
Skarbnik – Paulina Ludwiczak 
Sekretarz – Natalia Bezwierzchna
Członek – Monika Grocka

Konto Rady Rodziców

PBS w Gostyniu 07 8678 0005 0011 0101 7516 0001

Plan finansowy