Dla rodziców Rada rodziców

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący – Tomasz Pietrzyk
Zastępca – Hanna Rymaniak
Skarbnik – Hanna Żyto
Sekretarz – Anna Kręgielczak-Fabich
Członek – Joanna Gogulska

KONTO RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W GOSTYNIU:
PBS w Gostyniu 61 8678 0005 0011 0100 0185 0002

Plan finansowy