Dla rodziców Opłaty za przedszkole

"Informujemy, że do 12 dnia każdego miesiąca opłatę za przedszkole należy uregulować dokonując wpłaty bezpośrednio na konto przedszkola: BGŻ BNP Paribas S.A. 75 1600 1462 1816 9089 3000 0001
z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, kwota, nazwa grupy.
 
Uchwała Nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty.
 

Zarządzenie Nr 4/19/20 Dyrektora przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie: warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu.