Dla rodziców Opłaty za przedszkole

Uchwała Nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty.
 

Zrządzenie Nr 4/17/18 Dyrektora przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie : warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu.