O przedszkolu Ramowy rozkład dnia

8:00 - 13:00

 • czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu

6:00 - 8:30

 • otwarcie przedszkola; inicjowanie rozmów z dziećmi; zabawy swobodne oraz aktywność według zainteresowań dzieci; indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • prowadzenie obserwacji; zabawy integrujące grupę; zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu; zajęcia terapeutyczne; poranne zabawy ruchowe; wyrabianie nawyków samoobsługowych, związanych z higieną i kulturą spożywania posiłków;
 • czynności organizacyjne;

8:30 - 9.00

 • śniadanie; realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie;
 • eksponowanie pracy dyżurujących dzieci;

9:00 - 10:00

 • zajęcia edukacyjno-wychowawcze przygotowane i kierowane przez nauczycielkę, realizowane według przyjętego programu wychowania przedszkolnego, także z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się j. nowożytnym uwzględniające potrzeby, możliwości rozwojowe i propozycje dzieci;
 • spacery, wycieczki; ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe;
 • prowadzenie obserwacji;

10:00 - 11:00

 • swobodna aktywność dziecka w sali i w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe na powietrzu, inne zajęcia wspierające rozwój dziecka, zajęcia terapeutyczne;
 • wyrabianie nawyków samoobsługowych, związanych z higieną i kulturą spożywania posiłków;
 • czynności organizacyjne;

11:00 - 11:25

 • II śniadanie; realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych, prawidłowe posługiwanie się sztućcami oraz dbałoś o zdrowie;
 • eksponowanie pracy dyżurujących dzieci;

11:25 - 11:40

 • czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyku  mycia zębów.      

11:40 - 13:00

 • relaks z bajką i muzyką; indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka; zabawy swobodne i zespołowe w sali i w ogrodzie, inne zajęcia wspierające rozwój dziecka; zajęcia terapeutyczne;
 • zabawy dydaktyczne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek; prowadzenie obserwacji;
 • czynności organizacyjne;

13:00 - 13:30

 • katecheza na życzenie rodziców, zajęcia  dodatkowe np. taneczno-ruchowe; zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia terapeutyczne; wyrabianie nawyków samoobsługowych związanych z higieną;

13.30 - 14:00

 • obiad;  realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie; prawidłowe posługiwanie się sztućcami, celebrowanie posiłku;
 • eksponowanie pracy dyżurujących dzieci;

14:00 - 16:00

 • katecheza na życzenie rodziców, zajęcia  dodatkowe np. taneczno-ruchowe; indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka; zajęcia terapeutyczne; zabawy swobodne dzieci w sali i w ogrodzie przedszkolnym; inne zajęcia wspierające rozwój dziecka;
 • prowadzenie obserwacji;
 • zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, zamknięcie przedszkola.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.