O przedszkolu Nasz personel

Kadrę pedagogiczną stanowią: dyrektor, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego, katechetka oraz logopeda.

 a) stopień awansu zawodowego:
- nauczyciel dyplomowany: 8 osób
- nauczyciel mianowany: 3 osoby
- nauczyciel kontraktowy: 7 osoby

b) wykształcenie:
- wyższe magisterskie: 18 osób

Personel administracyjno-obsługowy:
Intendentka – 1 osoba
Pracownice kuchenne – 4 osoby
Woźne oddziałowe – 6 osoby
Pomoc nauczycielki – 1 osoba
Pomoc administracyjna – 1 osoba
Rzemieślnik – 1 osoba