Ogłoszenia

Zapal "znicz pamięci"

Szanowni Państwo

Za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu informuję, że edukacja przedszkolna w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu
od 21 do 25 września br. odbywać się będzie we wszystkich grupach w trybie zdalnym.

Grażyna Malińska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1
w Gostyniu

Koronawirus w Przedszkolu nr 1

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje,
że w Przedszkolu Miejskim nr 1 wśród pracowników zostały potwierdzone zakażenia koronawirusem.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu podejmie decyzje o dalszym funkcjonowaniu przedszkola. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął natychmiast niezbędne działania i pozostaje w ciągłym kontakcie z sanepidem. Gmina przekazała już pracownikom sanepidu listę dzieci wraz numerami kontaktowymi do rodziców. Dalszych informacji udzielać będzie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu.

Jednocześnie Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rekomenduje rodzicom pozostawienie dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 w domu od poniedziałku do czasu uspokojenia sytuacji w placówkach. Prosimy o systematyczne obserwowanie strony internetowej i przedszkolnego FB.


  

Szanowni Państwo