Dla rodziców Rekrutacja 2024/2025

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu na rok szkolny 2024/2025

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie o wykonaniu u kandydata obowiązkowych szczepień

Oświadczenie o uczęszczaniu aktualnie rodzeństwa kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do któreo został złożony wniosek

Oświadczenie o wielodzierności rodziny kandydatado przedszkola

Oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie kandydata

Uchwała nr XLVII/532/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 1153/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2024 r.