Dla rodziców Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 została zakończona.
W sprawie wolnych miejsc proszę kontaktować się z dyrektorem placówki na początku września 2019 r.

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich w Gostyniu na rok szkolny 2019/2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu na rok szkolny 2019/2020

Oświadczenia - kryteria ustawowe

Oświadczenia - kryteria gminne

Oświadczenie o braku podpisu

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20120 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń.

Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gostyń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.