Dla rodziców Rekrutacja 2023/2024

Zarządzenie Burmistrza - terminy rekrutacji przedszkoli

Uchwała Rady Miejskiej - kryteria rekrutacji do przedszkoli

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu na rok szkolny 2023/2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu na rok szkolny 2023/2024.
Załączniki do wniosku - oświadczenia (kryteria ustawowe i gminne)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie o uczęszczaniu aktualnie rodzeństwa kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego został złożony wniosek

Oświadczenie o wykonaniu u kandydata obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych

Oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie kandydata