Dla rodziców Rekrutacja 2020/2021

 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich w Gostyniu wraz z harmonogramem

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenia - kryteria ustawowe

Oświadczenia - kryteria gminne

Oświadczenie o braku podpisu

Zarządzenie Burmistrza Gostynia w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenie kryteriów rekrutacji

Wyciąg z ustawy Prawo oświatowe dotyczące przyjmowania do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek