Dla rodziców Rekrutacja 2022/2023

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Oświadczenie o wielodzietności/samotnym wychowywaniu dzieci

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata w poprzednich latach do przedszkola

Oświadczenie o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola